امروز برای نخستین بار سه ماهواره ایرانی با ماهواره بر سیمرغ به صورت همزمان به فضا پرتاب شدند و ماهواره های «مهدا» و دو نانو ماهواره دیگر ساعتی پیش با موفقیت در مدار قرار گرفتند.به گزارش "ایلیا آنلاین" به نقل از ایرنا، ماهواره مهدا، یک ماهواره ۳۲ کیلوگرمی از سری ماهواره‌ های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران است که به منظور آزمایش زیرسامانه‌ های توسعه‌ یافته ماهواره‌ ای طراحی و ساخته شده‌ است.


ماموریت اصلی این ماهواره، بررسی صحت عملکرد ماهواره‌ بر سیمرغ در تزریق چندگانه محموله‌ های فضایی در مدار پایین زمین و ارزیابی عملکرد برخی از طراحی‌ های جدید و قابلیت اطمینان فناوری‌ های بومی در فضا است.


ماهواره «مهدا» از ماهواره‌ های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران برای آزمایش زیرسامانه‌ های توسعه یافته ماهواره‌ ای ساخته شده است. ماموریت اصلی این ماهواره، بررسی صحت عملکرد ماهواره‌ بر «سیمرغ» در تزریق چندگانه محموله‌ های فضایی در مدار پایین زمین و ارزیابی عملکرد برخی از طراحی‌ های جدید و قابلیت اطمینان فناوری‌ های بومی در فضا است.«عیسی زارع پور»‌، وزیر ارتباطات نیز در این باره گفت:‌ «به لطف خدا یازدهمین پرتاب در دولت سیزدهم با موفقیت انجام و برای نخستین‌ بار، ماهواره ‌بر سیمرغ بطور همزمان ماهواره "مهدا "و ۲ محموله تحقیقاتی دیگر را باموفقیت در مدار قرارداد و سیگنال مهدا هم دریافت شد.»

یکی از نانو ماهواره‌ ها با نام "کیهان ۲" ساخت شرکت «صا ایران» و برای اثبات فناوری موقعیت‌ یابی فضا پایه طراحی شده است. این نانو ماهواره امکان تعیین موقعیت را به‌صورت بومی و مستقل از سامانه‌ های موقعیت‌ یابی جهانی، برای گیرنده‌ های زمینی فراهم می‌کند.

نانو ماهواره دیگر با نام هاتف ۱ نیز از ماهواره‌ های مکعبی شرکت "صا ایران" برای اثبات فناوری مخابرات باند باریک با کاربرد اینترنت اشیاء ساخته شده است. همچنین ماهواره‌ بر «سیمرغ » با سوخت مایع دو مرحله‌ ای در وزارت دفاع ساخته شده است. این ماهواره‌ بر در هفتمین پرتاب تحقیقاتی خود توانست با تزریق چندگانه ماهواره‌ ها، دریچه‌ ای جدید در پرتاب‌ های فضایی کشور باز کند.