سایپا اطلس

تصاویر رسمی سایپا اطلس منتشر شد + تولید انبوه اطلس در اردیبهشت ماه 1402

/saipa-atlas-images

گروه خودروسازی سایپا تولید آزمایشی اطلس را در کارخانه تهران خود آغاز کرده است.


درباره پروژه جدید ایران خودرو با کد TF-21 چه می‌دانیم؟

/we-know-everything-about-iran-khodros-new-car-code-tf-21

در جریان بازدید وزیر صمت از مجموعه ایران‌ خودرو پروژه جدیدی به نام TF-21 معرفی شد.