رنو

پاژ برای وزیر صمت رونمایی شد

/saipa-paj-unveiled

نمونه اولیه پاژ برای سید رضا فاطمی امین رونمایی شد.


درباره پروژه جدید ایران خودرو با کد TF-21 چه می‌دانیم؟

/we-know-everything-about-iran-khodros-new-car-code-tf-21

در جریان بازدید وزیر صمت از مجموعه ایران‌ خودرو پروژه جدیدی به نام TF-21 معرفی شد.