خرید

بخشنامه فروش محصولات سایپا ویژه عید قربان - خرداد 1403

/saipa-sale-eid-ghorban-1403

شرایط فروش خودروهای سایپا ویژه عید قربان در سه طرح فروش عادی، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودرو های فرسوده اعلام شد.


بخشنامه ( بخشنامه-فروش-023 ) فروش اعتباری قطعی کلوت اتوماتیک وِیژه آبان 1402

/kalut-pickup-sale-aban-1402

شرایط فروش اعتباری قطعی کلوت اتوماتیک توسط مکث موتور اعلام شد.