شرایط فروش خودروهای سایپا ویژه عید قربان در سه طرح فروش عادی، جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودرو های فرسوده اعلام شد.پیش فروش سه محصول ساینا S با استانداردهای ۸۵ گانه، سهند S و کوییک GX-L با کنترل پایداری از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه 1403 آغاز خواهد شد.


موضوع : اعلام شرایط پیش فروش محصولات سواري شرکت هاي سایپا , پارس خودرو ویژه متقاضیان عادي ، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و طرح جایگزینی خودرو هاي فرسوده ( ویژه عید سعید قربان)

احتراماً، به اطلاع مشتریان و نمایندگیهاي مجاز گروه خودرو سازي سایپا میرساند، شرایط پیش فروش محصولات سواري شرکتهاي سایپا و پارس خودرو به شرح ذیل در سامانه گروه خودرو سازي سایپا به آدرس https://saipa.iranecar.comا اجرایی خواهد شد

نکته : شرایط فروش خودروي سهند  S صرفاً براي متقاضیان عادي می باشد
 

تاریخ و نحوه ثبت نام:


متقاضیان محترم از ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  1403/03/23 تا تکمیل ظرفیت می توانند با ورود به سایت فروش اینترنتی محصولات گروه خودروسازي سایپا به آدرس، https://saipa.iranecar.com نسبت به ثبت نام و انتخاب نوع خودرو اقدام نمایند. لازم بذکر است شرکت در این طرح صرفاً از طریق آدرس فوق امکانپذیر بوده و در صورت
استفاده متقاضی از سایر آدرسها ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.


ثبت و بروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربري و رمز عبور قبل از تاریخ فوق در سایت الزامی می باشد.


شرایط اختصاصی بخشنامه جهت متقاضیان عادي :


  1. -حداقل سن متقاضیان خرید خودرو  18سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می باشند.
  2. -محدودیت کد ملی براي ثبت نام ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می باشد.)
  3. امکان ثبت نام براي متقاضیان داراي پلاك فعال انتظامی فعال با عمر خودروي موضوع پلاك مزبور کمتر از پنج سال میسر نمی باشد.
  4. متقاضی طی  48ماه گذشته نزد شرکت هاي سایپا و ایران خودرو و طی  24ماه گذشته از سایر خودروسازان ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نداشته باشد

نکات اختصاصی در خصوص طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خودروهاي سواري:
 

در راستاي ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه شوراي اسلامی به تاریخ  ،1400/08/19 گروه خودروسازي سایپا امکان ثبت نام یک دستگاه از محصولات مطابق جدول فوق را براي مادرانی که فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاریخ مذکور متولد شده اند بشرح این
بخشنامه فراهم نموده است.
* درطرح هاي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جهت کلیه محصولات طرح مذکور ابتدا پیش ثبت نام انجام می پذیرد و پس از شناسایی مادران حائز شرایط امکان ثبت نام نهایی و واریز وجه میسر خواهد شد.
* در طرح هاي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیت پلاك فعال، حداقل سن  18سال، دارا بودن گواهینامه رانندگی، عدم خرید  48 ماه گذشته براي مادران حائز شرایط لحاظ نخواهد شد.
* در طرح هاي قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هر کدملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو در یکی از شرکتهاي خودروساز می باشد.
*زمان پیش ثبت نام در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از تاریخ 1403/03/23تا  1403/03/29می باشد

نکات اختصاصی در خصوص طرح جایگزینی خودرو هاي سواري فرسوده:

  1. متقاضیانی که درخواست ثبت نام در طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده را دارند می بایستی نسبت به ثبت اطلاعات خودرو , سال ساخت و ... درسایت ستاد نوسازي ناوگان و اسقاط خودروهاي فرسوده به آدرس  https://nnhk.ir اقدام و فرآیند ثبت نام ایشان پس از اسقاط واخذ اقرار نامه نهایی خواهد شد .شایان ذکر است ثبت نام فعلی به منزله پیش ثبت
    نام تلقی می گردد.
  2. زمان پیش ثبت نام در طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده از تاریخ  1403/03/23تا  1403/03/29می باشد.
  3. در صورتیکه به هر نحوي متقاضی محترم امکان اسقاط خودرو نداشته باشد مبلغ واریزي ایشان بدون پرداخت سود انصراف عودت خواهد شد


بخش دانلود
دانلود بخشنامه فروش محصولات سایپا ویژه عید قربان - خرداد 1403 با لینک مستقیم
دانلود بخشنامه فروش محصولات سایپا ویژه عید قربان - خرداد 1403 با لینک کمکی