بلاک چین

سند پیش نویس رمزریال ملی منتشر شد

/preview-of-cryptorial

تاکید شده که رمز ریال ملی عینا مانند ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش دارد.


شرکت Embracer Group بخش غربی اسکوئر انیکس را خریداری کرد

/embracer-group-to-acquire-crystal-dynamics-eidos-montreal-and-square-enix-montreal-from-square-enix

کمپانی سوئدی امبریسر گروپ (Embracer Group) امروز از خرید استودیوهای Eidos Montreal، Crystal Dynamics و Square Enix Montreal خبر داد.