گروه صنعتی ایران خودرو هم زمان با فرارسیدن دهه فجر، طرح بزرگ پیش فروش محصولات خود را با عرضه تعداد قابل توجهی خودرو اجرا می کند.به گزارش "ایلیا انلاین"، در این طرح، چهار محصول وانت آریسان ۲، راناپلاس، سورن پلاس بنزینی و پارس با موتور XU7 با موعد تحویل از چهارماهه تا یک ساله با اختصاص سود مشارکت عرضه می شود. این طرح برای گروه "جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی" به اجرا گذاشته می شود.


موضوع: ششمين مرحله پيش فروش (ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسی) از طريق قرعه كشي خودرو – ويژه دهه مبارك فجربدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال
( 1401طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده)، براي مالكين خودروهاي فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش ايران خودرو به
نشاني  esale.ikco.ir اعلام مي گردد ، امكان ثبتنام يكدستگاه از محصولات ايران خودرو با قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد
خودروي جايگزين فراهم شده است

توجه:

اجراي فرآيند ثبت نام وقرعه كشي در سامانه ايران خودرو و تحت نظارت وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرفكنندگان و
توليدكنندگان انجام مي شود  

نکته 1 :

حداكثر مهلت اجراي فرآيند اسقاط خودروي فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در قرعه كشي، از سوي آن ستاد دو ماه تعيين شده است. بديهي است در صورت هرگونه تأخير، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود

نکته مهم :

متقاضيان واجد شرايطي كه در قرعه كشي برنده شده باشند مي بايست در مركز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظيم اقرارنامه هرگونه ادعايي در خصوص نحوه استفاده از گواهي اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن را از خود سلب و ساقط نمايد  


به اطلاع مشتريان محترم مي رساند ثبت نام اين بخشنامه همزمان با بخشنامه پيش فروش عادي و طرح حمايت از جمعيت و جواني انجام ميشود و مشتري ميتواند فقط در يك بخشنامه ثبت نام نمايد

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح پيش فروش ويژه متقاضيان جايگزيني خودروهاي فرسوده مطابق جدول فوق از روز پنج شنبه.مورخ  1401/11/13 شروع و تا روز شنبه مورخ  1401/11/22 ادامه خواهد داشت

نکته بسیار مهم:

شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران فروش خودرو اعلام و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام خواهد شد. 

فرد منتخب و تأييد شده ميبايست ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را انجام داده و پس از ثبت تاييد راهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت مبلغ علي الحساب پيش پرداخت خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي ايران خودرو به نشاني:  esale.ikco.ir واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه،ثبت نام متقاضي كان لميكن تلقي شده و تعيين تكليف گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام ميگيرددانلود بخشنامه 4553 - ويژه دهه مبارك فجر 1401
خودروهای فرسوده غیر تاکسی

سایت های مربوط به خودروهای فرسوده( ضوابط فروش خودرو)
برای راهنمایی متقاضیان خودرهای فرسوده
پايگاه اطلاع رساني و پيش ثبت نام خودروهاي فرسوده به آدرس
اطلاع از ضوابط و شيوه نامه هاي فروش ايران خودرو به آدرس