rial

سند پیش نویس رمزریال ملی منتشر شد

/preview-of-cryptorial

تاکید شده که رمز ریال ملی عینا مانند ریال جاری کشور بوده و همواره هر واحد از آن معادل یک ریال ارزش دارد.