K125

درباره پروژه جدید ایران خودرو با کد TF-21 چه می‌دانیم؟

/we-know-everything-about-iran-khodros-new-car-code-tf-21

در جریان بازدید وزیر صمت از مجموعه ایران‌ خودرو پروژه جدیدی به نام TF-21 معرفی شد.


توقف تولید تیبا زود تر از انتظار

/tiba-production-stops-earlier-than-expected

به نظر می‌رسید که تولید تیبا حداقل تا چند سال آینده ادامه پیدا کند،‌ اما شواهد نشان می‌دهد که تولید این خودرو به زودی متوقف خواهد شد.