4512

بخشنامه 4514-4513-4512- شرایط فروش و قیمت آریسان 2 اعلام شد – آبان 1401

/ikco-arisun-2-price-sale-aban-1401

گروه صنعتی ایران خودرو شرایط فروش و قیمت آریسان ۲ را اعلام کرده است و می خواهد تا فروش این پیکاپ و وانت ارتقا یافته را از یکشنبه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ آغاز کند.