بر اساس شرایط فروش اعلام شده تحویل خودروها ۳۰ روزه بوده و برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده هم ظرفیتی در نظر گرفته شده است. وانت آریسان ۲ در آبان ۱۴۰۱ قیمت مصوب ۲۸۵ میلیون تومان را دارد و در رنگ های مشکی متالیک، نقره ای و خاکستری متالیک عرضه می شود.موضوع:  بخشنامه 4512 - فروش فوري وانت آريسان  (  ويژه متقاضيان عادي ) از طريق قرعه كشي -آبان 1401


 

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوري(با موعد تحويل 30روزه) محصول وانت آريسان 2 ( با روش قرعه كشي) مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز يكشنبه مورخ  1401/08/22 شروع و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت.


مطابق با بخشنامه شماره  4249 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام مي باشند.


لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بوددانلود بخشنامه 4512
 ويژه متقاضيان عادي
موضوع: بخشنامه 4513 فروش فوري محصول وانت آريسان 2 ( ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) از طريق قرعه كشي-آبان 1401


 
بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت در تاريخ  1400/08/24 از سوی مجلس شورای اسلامي، برای مادرانی كه فرزند دوم و مابعد آنها پس از تاريخ قانون مذكور متولد شده اند، امكان ثبت نام يك دستگاه از محصولات ايران خودرو به قيمت مصوب، فراهم شده است.


در صورتيكه تعداد متقاضيان (مادران مشمول) در اين بخشنامه، بيش از ظرفيت شرايط فروش باشد، اولويت با مادراني است كه طي دو سال قبل خودرويي دريافت نكرده باشند. در هر صورت اگر تعداد متقاضيان بيشتر از ظرفيت فروش باشد، تخصيص خودرو در قالب قرعه كشي صورت مي پذيرد و در غير اين صورت، براي تمامي مادران مشمول كه شرايط آنها به تاييد سازمانهاي ذيربط برسند، امكان واريز وجه ميسر خواهد گرديد.


همچنين به اطلاع مي رساند اطلاعات منتخبين طرح مذكور به سازمان ثبت احوال ارسال ميگردد، تا پس از شناسايي مادران حائز شرايط، امكان واريز وجه براي ايشان ميسر گرددتاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوري (با موعد تحويل 30روزه) وانت آريسان  2ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، (در صورت لزوم با روش قرعه كشي)، مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز يكشنبه مورخ  1401/08/22 شروع و به مدت  2 روز ادامه خواهد داشت.


مطابق با بخشنامه شماره  4249 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت نام می باشد.


لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود


دانلود بخشنامه 4513
ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
موضوع: بخشنامه 4514 - فروش فوري محصول وانت آريسان 2 ( ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي ) از طريق قرعه كشي آبان -1401
 بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال ( 1401طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده) ، براي مالكين خودروهاي فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران خودرو به نشاني  esale.ikco.ir اعلام مي گردد ، امكان ثبتنام يك دستگاه از وانت آريسان 2 به قيمت مصوب و انعقاد قرارداد با ايران خودرو از طريق قرعه كشي براي متقاضيان فراهم شده است.


اطلاعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ايران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارسال ميگردد،و همچنين به اطلاع ميرساند قرعهكشي اين بخشنامه مشابه با بخشنامه هاي جاري فروش فوري انجام ميشود تا پس از شناسايي متقاضيان حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، ميسر گردد.


نكته 1: تشخيص واجدين شرايط بر عهده ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور می باشد.


نكته 2: اجراي فرآيند ثبت نام و قرعه كشي در سامانه ايران خودرو و تحت نظارت وزارت صمت و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود


نكته  3: شرايط خودروهاي فرسوده مطابق با آئين نامه هاي مرتبط (آئين نامه از رده خارج كردن خودروها فرسوده و آئين نامه موضوع ماده  8قانون هواي پاك و اصلاحات آن) ميباشد كه در سايت فروش ايران خودرو به نشاني  esale.ikco.irبارگذاري شده است. پاسخگويي در خصوص ابهامات احتمالي، توسط ستاد
مديريت حمل و نقل و سوخت صورت ميپذيرد.


نكته 4: قبل از احراز صلاحيت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و اعلام منتخبين قرعه كشي از سوي سامانه فروش ايران خودرو و طي مراحل اسقاط خودروي فرسوده، متقاضيان امكان واريز هيچگونه وجهي را به ايران خودرو نخواهد داشت.


نكته 5: حداكثر مهلت اجراي فرآيند اسقاط خودروي فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن در قرعه كشي، از سوي آن ستاد دو ماه تعيين شده است. بديهي است در صورت هرگونه تأخير ، عواقب آن بر عهده متقاضي خواهد بود


نكته 6: متقاضيان واجد شرايطی كه در قرعه كشي برنده شده باشند می بايست در مركز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظيم اقرارنامه هرگونه ادعايي در خصوص نحوه استفاده از گواهي اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن را از خود سلب و ساقط نمايد .


نكته 7: متقاضيان خودروي فرسوده كه مي خواهند وجه خودروي فرسوده و يا ارزش لاشه و يا امتيازات گواهي اسقاط را از مركز اسقاط دريافت نمايند نمی توانند در اين طرح شركت نمايند

تاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوری برخی محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون جايگزينی خودروهای فرسوده، (در صورت لزوم با روش قرعه كشي)، مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز يكشنبه مورخ  1401/08/22 شروع و به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت
دانلود بخشنامه 4514
ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي