3F3N

تولید موتور سه استوانه، دستاورد بزرگ ایران خودرو

/three-cylinder-engine-production

گروه صنعتی ایران خودرو از قویترین نسخه موتور سه استوانه تولیدی خود در نهمین نمایشگاه موتور ایران  رونمایی کرد.