کاهش قیمت طلا

جبران کمبود خودرو با واردات؛ وعده جدید رئیس جمهور

/iranian-presidents-promise-to-import-cars

ابراهیم رئیسی با حضور در مجلس شورای اسلامی از جبران کمبود خودرو با واردات  سخن گفت.