پرشیا

پژو پارس رسما از خط تولید خارج شد - بعد از 23 سال

/ikco-stops-production-of-peugeot-pars

پژو پارس، سدان محوب ایران خودرو به صورت رسمی از خط تولید این شرکت کنار رفت و پس از ۲۳ سال توقف تولید شد.