نانو

پرتاب موفق سه ماهواره ابرانی با ماهواره بر سیمرغ

/satellite-simorgh-mahda

ماهواره مهدا، یک ماهواره ۳۲ کیلوگرمی از سری ماهواره‌ های سبک وزن پژوهشگاه فضایی ایران است که به منظور آزمایش زیرسامانه‌ های توسعه‌ یافته ماهواره‌ ای طراحی شده است.