موتوررقی

آریا با موتور M20 و مصرف کمتر از 7 لیتر عرضه می شود

/saipa-aria-with-m20-engine

رییس كمیسیون صنایع مجلس در نشستی با حضور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مدیران ارشد این شركت برگزار شد.