فوتون H5

رشد ۴۰۰ درصدی تیراژ تولید محصولات ایران خودرو دیزل

/ikd-production-circulation-growth

رشد تیراژ تولید روزانه محصولات ایران خودرو به ۱۲۵ دستگاه تا پایان سال محقق خواهد شد.