برنامه نویسان

سرویس رفع تحریم 403 توسط وزیر ارتباطات معرفی شد

/403-service-announced-by-ict-minister

وزیر ارتباطات از سرویس رفع تحریم برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان رونمایی کرد و گفت 200 سرویس پرکاربرد در این پلتفرم قرار دارد.