بخشنامه 4554

بخشنامه 4553 - ششمین مرحله پیش فروش (ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی)از طریق قرعه کشی خودرو – ویژه دهه مبارک فجر

/pre-sale-of-iran-khodro-product-4553

ششمین  پیش فروش ( خودروهای فرسوده) محصولات ایران خودرو به مناسب دهه فجر از 13 بهمن آغاز می‌شود.


بخشنامه 4552 - دهمین پیش فروش محصولات ایران خودرو (ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)از طریق قرعه کشی –ویژه دهه مبارک فجر

/pre-sale-of-iran-khodro-product-4552

دهمین پیش فروش محصولات ایران خودرو به مناسب دهه فجر از 13 بهمن آغاز می‌شود.


بخشنامه 4551 - 32مین پیش فروش محصولات ایران خودرو (طرح متقاضیان عادی)از طریق قرعه کشی – ویژه دهه مبارک فجر 1401

/pre-sale-of-iran-khodro-product-4551

گروه صنعتی ایران خودرو هم زمان با فرارسیدن دهه فجر، طرح بزرگ پیش فروش محصولات خود را اجرا می کند.