گروه صنعتی ایران‌خودرو در تازه‌ترین طرح فروش محصولات خود، سورن پلاس دوگانه‌سوز، پارس سال سفارشی (‌ELX)، پارس سال سفارش با موتور XU۷P و راناپلاس را با موعد تحویل ۹۰ روزه عرضه می‌کندبه گزارش "ایلیا انلاین" ،این طرح از یکشنبه ۱۸ دی‌ ماه به مدت سه روز برای سه گروه متقاضیان عادی، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا خواهد شد.


متقاضیان نهایی شنبه ۲۴ دی‌ماه از طریق قرعه‌کشی با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی انتخاب خواهند شد. مراسم قرعه‌کشی به صورت مستقیم از طریق سایت ایران خودرو به نشانی ‌‌ikco.ir و صفحه رسمی این شرکت در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد. 


متقاضیان می‌توانند در موعد تعیین شده از طریق سایت فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. موضوع: چهل و دومين مرحله فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو ( ويژه متقاضيان عادي) از طريق قرعه كشي -دي 1401
 


بدينوســيله بــه اطــلاع عمــوم متقاضــيان محتــرم و نماينــدگيهاي مجــاز ميرســاند شــرايط فــروش فوقالعــاده برخــي از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل  90 روزه از طريق قرعه كشي به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.


متقاضياني كه در قرعهكشيهاي قبلي خودروسازان، انتخاب نشده اند نيز ميتوانند در اين طرح با شرايط ذيل ثبتنام نمايند.


در اين طرح قيمت قطعي بوده و موعد تحويل خودروها 90روزه خواهد بودتاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوق العاده (با موعد تحويل 90روزه) برخي محصولات شركت ايران خودرو ( با روش قرعه كشي) مطابق جدول ابتداي بخشنامه از روز يكشنبه مورخ  1401/10/18 شروع و تا تاريخ  1401/10/20 ادامه خواهد داشت.
مطابق با بخشنامه شماره  4249 دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام مي با شد.
لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود

نکته بسیار مهم:

با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بهروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاری (سخا)، در صورتيكه مشتری در سامانه مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ به روزرسانی اطلاعات فردی و نشانی محل سكونت گذشته باشد، 

مشتری محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس  https://sakha.epolice.ir نسبت به بروزرسانی و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگی محل ثبت نام خود تحويل نمايد. 

لازم به ذكر است تا زمانيكه برگه احراز سكونت توسط مشتری به نمايندگی ارائه نگردد و يا اطلاعات مورد نياز شماره گذاری به درستی ارائه نشده باشد، خودرو پلاك نمی گردد. همچنين علاوه بر اينكه سود تاخير در تحويل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق نخواهد گرفت، هزينه پاركينگ و نگهداری خودرو از ايشان دريافت خواهد شددانلود بخشنامه 4542 فروش فوق العاده
ويژه متقاضيان عادي