به گزارش "ایلیا آنلاین"، طرح فروش فوق‌ العاده محصولات ایران خودرو  مطابق جدول ذیل از روز پنجشنبه 3 آذرماه به مدت 3 روز ادامه در سامانه فروش ایران خودرو آغاز می‌ شود.موضوع: پنجمين فروش فوق العاده و فوري محصولات ايران خودرو ( ويژه جايگزيني خودروهاي فرسوده غير تاكسي ) از طريق قرعه كشي-آذر 14


بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان مشمول و حائز شرايط مي رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال
( 1401طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده) ، براي مالكين خودروهای فرسوده كه شرايط آن در سامانه فروش شركت ايران
خودرو به نشاني  esale.ikco.ir اعلام مي گردد ، امكان ثب تنام يك دستگاه از محصولات ایران خودرو به قيمت مصوب و انعقاد
قرارداد با ایران خودرو از طريق قرعه كشی براي متقاضيان فراهم شده است.اطلاعات متقاضيان طرح مذكور از طريق سايت ایران خودرو به ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارسال ميگردد،و همچنين به
اطلاع ميرساند قرعه كشي اين بخشنامه مشابه با بخشنامه هاي جاري فروش فوق العاده و فروش فوري انجام ميشود تا پس از
شناسايي متقاضيان حائز شرايط، امكان شركت در قرعه كشي براي متقاضيان واجد شرايط، ميسر گرددتاريخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوق العاده برخي محصولات شركت ايران خودرو ويژه قانون جايگزيني خودروهاي فرسوده، (در صورت لزوم با روش قرعه كشي)، مطابق جدول انتهاي بخشنامه از روز پنجشنبه مورخ  1401/09/03 شروع و تا تاريخ  1401/09/06 ادامه خواهد داشتنکته بسیار مهم :

شرايط خودروي فرسوده در سامانه فروش ايران خودرو اعلام و فرآيند اسقاط از طريق سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام خواهد شد. فرد منتخب و تأييد شده ميبايست ظرف مهلت حداكثر دوماه، فرآيند اسقاط خودروي فرسوده خود را انجام داده و پس از ثبت تاييدراهور در سيستم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت وجه كامل خودرو را از طريق سايت فروش اينترنتي
ايران خودرو به نشاني:  esale.ikco.ir واريز نمايند. در صورت عدم واريز وجه، ثبت نام متقاضي كان لم يكن تلقي شده و تعيين تكليف گواهي اسقاط صادر شده توسط ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور انجام ميگيرد

دانلود بخشنامه 4520 - پنجمین فروش فوق العاده و فوری محصولات ایران خودرو( ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی )از طریق قرعه کشی-آذر 1401
دانلود بخشنامه 4520 با لینک مستقیم
دانلود بخشنامه 4520 با لینک کمکی