به مناسبت فرارسيدن دهه امامت و ولايت بدينوسيله به اطلاع عموم متقاضيان محترم ميرساند شرايط فروش فوقالعاده برخي از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل  3 ماهه و از طريق قرعه كشي به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد


بخشنامه 4465-دومین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ( ویژه متقاضیان عادی ) - تیر 1401


دومين مرحله فروش فوق العاده محصولات ايران خودرو در سامانه يكپارچه تخصيص خودرو (ويژه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت) - تير1401


دانلود بخشنامه 4466-دومین مرحله فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)-تیر 1401


دانلود بخشنامه 4467- دومین مرحله پیش فروش محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (طرح متقاضیان عادی) - تیر 1401دانلود بخشنامه 4468- دومین مرحله پیش فروش محصولات ایران خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو (ویژه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)-تیر 1401