طرح فروش فوق العاده(با موعد تحويل  3ماهه) برخي محصولات شركت ايران خودرو (با روش قرعه کشی) مطاابق جداول انتهاي بخشنامه از روز سه شنبه مورخ  1401/01/30شروع و تا پايان روز پنج شنبه مورخ  1401/02/01ادامه خواهد داشت.
مطابق با بخشنامه شماره  4249دريافت كد كاربري و كلمه عبور قبل از ثبت نام در سايت فروش اينترنتي از الزامات ثبت ناام ميباشاد.
لذا بديهي است در صورت عدم دريافت كد كاربري و كلمه عبور، امكان ثبت نام ميسر نخواهد بود

دانلود بخشنامه 4447

دانلود بخشنامه 4448