گروه صنعتی ایران خودرو در تازه‌ترین طرح فروش ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی محصولات خود، سورن پلاس دوگانه سوز، پارس سال سفارشی (‌ELX)، پارس سال سفارش با موتور XU۷P و رانا پلاس را با موعد تحویل ۹۰ روزه عرضه می‌کند


به گزارش " ایلیا انلاین " این طرح از یکشنبه ۱۸ دی‌ ماه 1401 به مدت سه روز برای  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا خواهد شد


موضوع: هفتمین فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو( ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی ) از طریق قرعه کشی-دي 1401


بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان مشمول و حائز شرایط می رساند در راستاي ابلاغ بند ف تبصره هفت قانون بودجه سال
 1401 (طرح جایگزینی خودروهاي فرسوده)
، برای مالکین خودروهای فرسوده که شرایط آن در سامانه فروش شرکت ایران
خودرو به نشانی  esale.ikco.ir اعلام می گردد ، امکان ثبت نام یک دستگاه از محصولات ایران خودرو به قیمت مصوب و انعقاد قرارداد با ایران خودرو از طریق قرعه کشی براي متقاضیان مطابق جدول ذیل فراهم شده استتاریخ شروع و مهلت ثبت نام:


طرح فروش فوق العاده )با موعد تحویل  90روزه(برخی محصولات شرکت ایران خودرو ویژه قانون جایگزینی خودروهای فرسوده، ( درصورت لزوم با روش قرعه کشی )، مطابق جدول ابتداي بخشنامه از روز یکشنبه مورخ  1401/10/18 شروع و تا تاریخ  1401/10/20 ادامه خواهد داشت


نکته بسیار مهم :

با توجه به دستورالعملهاي صادره توسط پليس راهور ناجا مبني بر ثبت و بهروزرساني اطلاعات فردي و آدرس مشتريان در سامانه شماره گذاری (سخا)، در صورتيكه مشتری در سامانه مذكور فاقد اطلاعات فردي و سكونتي بوده و يا بيشتر از يكسال از آخرين تاريخ به روزرسانی اطلاعات فردی و نشانی محل سكونت گذشته باشد، 

مشتری محترم میبایست با مراجعه به سامانه سخا به آدرس  https://sakha.epolice.ir نسبت به بروزرسانی و يا ثبت آخرين اطلاعات خود اقدام نموده و پس از تائيد توسط اداره پست تصوير نشاني ثبت شده در سامانه سخا را به نمايندگی محل ثبت نام خود تحويل نمايد. نکات مربوط به خودروهای فرسوده:

نکته 1: تشخیص واجدین شرایط بر عهده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور میباشد.


نکته 2: اجراي فرآیند ثبت نام و قرعه کشی در سامانه ایران خودرو و تحت نظارت نهادهاي نظارتی انجام می شود


نکته 3: شرایط خودروهاي فرسوده مطابق با آئین نامه هاي مرتبط )آئین نامه از رده خارج کردن خودروها فرسوده و آئین نامه موضوع ماده  8 قانون هواي پاك و اصلاحات آن( میباشد که در سایت فروش ایران خودرو به نشانی  esale.ikco.ir بارگذاري شده است.پاسخگویی در خصوص ابهامات احتمالی، توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت صورت میپذیرد.


نکته 4: قبل از احراز صلاحیت دارنده خودروي فرسوده از سوي ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و اعلام منتخبین قرعه کشی از سوي سامانه فروش ایران خودرو و طی مراحل اسقاط خودروي فرسوده، متقاضیان امکان واریز هیچگونه وجهی را به ایران خودرو نخواهدداشت.


نکته 5: حداکثر مهلت اجراي فرآیند اسقاط خودروي فرسوده بر اساس ضوابط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، پس از برنده شدن درقرعه کشی، از سوي آن ستاد دو ماه تعیین شده است. بدیهی است در صورت هرگونه تأخیر ، عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود .


نکته 6: متقاضیان واجد شرایطی که در قرعه کشی برنده شده باشند می بایست در مرکز اسقاط و قبل از اسقاط خودروي فرسوده با تنظیم اقرارنامه هرگونه ادعایی در خصوص نحوه استفاده از گواهی اسقاط صادر شده در سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ارزش آن را از خود سلب و ساقط نماید .


نکته 7: متقاضیان خودروي فرسوده که می خواهند وجه خودروي فرسوده و یا ارزش لاشه و یا امتیازات گواهی اسقاط را از مرکز اسقاط دریافت نمایند نمی توانند در این طرح شرکت نمایند .


نکته 8: قیمت فروش محصولات توسط شرکت ایران خودرو معادل قیمت مصوب فروش در زمان واریز وجه میباشد. مجدداً تأکید میگردد متقاضیان پس از طی مراحل تأیید احراز شرایط از سوي ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و انتخاب از طریق قرعه کشی در سامانه فروش ایران خودرو و طی مراحل اسقاط خودروي فرسوده به این شرکت معرفی میگردند و پس از آن امکان واریز وجه میسر خواهد بود
 دانلود بخشنامه 4544
ویژه جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی


ضوابط فروش خودرو فرسودن
راهنمایی  فرایند خودروهای فرسوده غیر تاکسی


ضوابط تحویل خودرو
راهنمایی تحویل خودرو