ثبت نام هایما اس۷ و اس۵ که قرار بود در طرح فروش فوری نقدی ایران خودرو، از روز شنبه 29 مرداد  1401 آغاز شود لغو شد.بدینوسیله به اطلاع عموم متقاضیان محترم و نمایندگیهای مجاز می رساند، شرکت ایران خودرو طرح فروش نقدی فوری خانواده هایما (بدون قرعه کشی) باموعد تحویل ۳۰ روزه را با شرایط جدول ذیل ارائه مینماید:

زمان شروع اين طرح از ساعت  9 صبح روز شنبه مورخ  1401/05/29 بوده و تا تكميل ظرفيت و حداكثر تا مورخ  1401/05/31 ادامه خواهد داشت.
 

دانلود بخشنامه 4471 ويژه متقاضيان عاديدانلود بخشنامه 4472  ویژه طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت


علت لغو فروش نقدی کلیک کنید