سامانه فروش یکپارچه خودرو بدون اطلاع رسانی قبلی بازگردید و امکان ثبت نام برای متقاضیان خرید خودرو فراهم شده است.
در عرضه جدید سامانه یکپارچه تخصیص و فروش خودرو 4 شرکت کرمان موتور، مدیران خودرو، سانیار موتور پارسیان و صنایع خودروسازی ایلیا حضور دارند. ۹ محصول از این خودروسازان در این سامانه از امروز دوشنبه ۲۴ مهرماه تا پنجشنبه ۲۷ مهرماه عرضه می شوند.

طرح های فروش ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(مختص مادران) و خودرو فرسوده قابل انتخاب هستند.

شرکت کرمان موتور با محصولات KMC J7، JAC J4، JAC S5، JAC S3، مدیران خودرو با آریزو 6 پرو اکسلنت، فونیکس FX، ام وی ام X55 پرو IE، سانیار موتور پارسیان با تیگارد X35 وصنایع خودروسازی ایلیا با دایون Y7 در این طرح شرکت کرده اند.


جدول لیست خودروها سامانه فروش یکپارچه خودرو

نام شرکت
خودرو
کرمان موتور
KMC J7، JAC J4، JAC S5، JAC S3
مدیران خودرو
آریزو 6 پرو اکسلنت، فونیکس FX، ام وی ام X55 پرو IE
سانیار موتور پارسیان
تیگارد X35
صنایع خودروسازی ایلیا
دایون Y7


گالری 

کرمان موتور
مدیران خودرو
سانیار موتور پارسیان
(تیگارد موتور)

صنایع خودروسازی ایلیا