قرار است ماهواره کوثر از بخش خصوصی تا یکسال آینده در فاز پرتاب قرار بگیرد. این ماهواره با هدف استفاده در بخش کشاورزی و نقشه برداری و با کمک نسل جدید سیستم پیشرانش و پنل های خورشیدی در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار میگیرد.

با بومی سازی ۸۰ درصد از فناوری مربوط به ماهواره در کشور انتظار می رود تا سال آینده اولین ماهواره خصوصی در مدار قرار بگیرد. در حال حاضر حدود دو هزار شرکت در حوزه فضایی، در زمینه ساخت ماهواره، وسایل پرتاب، زیستگاه‌های مداری و سکوهای تولید فضایی در سطح دنیا فعالیت می کنند. ماهواره کوثر با همکاری 8 شرکت فناوری ایرانی با هدف ماموریت های کشاورزی و نقشه برداری به فضا پرتاب خواهد شد. عمر این ماهواره دو سال و با وزن ۳۰ کیلوگرم ساخته میشود. این ماهواره که تا سال آینده در فاز پرتاب قرار دارد در مدار ۵۰۰ کیلومتری مستقر خواهد شد و خواهد توانست تصویر برداری با رزولوشن رنگی ۳.۴ متر و مادون قرمز ۵.۵ متر انجام دهد.

یکی از اعضای سازنده این ماهواره از یک شرکت دانش بنیان ایرانی در گفتگویی در رابطه با این ماهواره گفته است: این ماهواره یک طرح پیش پرواز نمونه به نام پات خواهد داشت که به عنوان یک واسطه میان ماهواره و ماهواره بر خواهد بود. به گفته وی سیستم پیشرانش استفاده شده در ماهواره کوثر نسل جدیدی از این سیستم است که هم اکنون در ماهواره هایی نظیر استارلینک نیز استفاده می شود. البته این نوع جدید با محیط زیست نیز سازگار تر خواهد بود.