عضو كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه بازديد از مركز تحقيقات و نوآوری و خط توليد خودرو شاهين سايپا، گفت:

 خودروسازان داخلي تلاش هاي زيادي كردند و چندسالي است كه وارد حوزه طراحي و توليد پلتفرم هاي جديد شدند و كيفيت خودروهاي داخلي هم در حال ارتقاء است.


مهدي طغياني گفت: نكته مهم اين است كه توقع مصرف كننده داخلي از توليدكننده، تولید با کیفیت است كه بايد تلاش كنيم تا سطح توليدات را به سطح توقعات مردم نزديك كنيم.

او تصريح كرد: اصل اين است كه بتوانيم اقتصاد توليد خودرو را اصلاح كنيم، در حال حاضر اقتصاد توليد خودرو در كشور ما باعث سلب فرصت هاي سرمايه گذاري شده است و اجازه نمي دهد خودروهاي جديدي كه در مركز تحقيقات سايپا طراحي مي شوند، به موقع وارد بازار شوند. زماني سرمايه لازم فراهم و اين محصولات وارد بازار مي شوند كه عملا مدل هاي مختلف و جديد خودرو در دنيا ارايه شده است.

نماينده مردم اصفهان و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: اگر بخواهيم كه اين تلاش ها به موقع و در زمان مناسب به بار بنشيند و توقع مردم برآورده شود، بايد اقتصاد صنعت خودرو در كشور ما اصلاح شود.

او افزود: در حال حاضر اقتصاد صنعت خودرو داخلي به نفع حوزه دلال بازي است، يعني اينكه مصرف كننده نهايي هزينه را می پردازد ولي سود آن نصيب توليدكننده نمي شود، بلکه مابه التفاوت آن نصيب واسطه گري خرد و كلان مي شود، نتيجه اش اين است كه مصرف كننده نهايي از پولي كه هزينه مي كند، توليدكننده منتفع نمي شود. اينها ابعاد و جزئيات نابساماني اقتصاد خودرو است که سياستگزاران بايد این نابسامانی را اصلاح کنند تا طرح هاي توسعه اي خودروسازان از جمله سايپا به موقع وارد باز شوند و مردم هم راضي شوند.

طغياني با اشاره به اينكه مقياس توليد، بسيار مهم است، افزود: مقياس توليد در خودروسازي ما پايين است كه مجبور هستيم چندين سال يك پلتفرم را توليد كنيم تا از نظر اقتصادي صرفه پيدا كند در حالي كه بايد تلاش كنيم از جهت بازرگاني داخلي و خارجي و جذب مشتري، توليد را به حدي برسانيم كه مقياس توليد به ما اجازه دهد كه به طور مرتب مدل هاي مختلف خودرو را توليد كنيم و صرفه اقتصادي داشته باشد.