احتراماً، بدينوسيله به اطلاع مشتريان محترم و نمايندگيهاي مجاز گروه خودروسازي سايپا ميرساند، شرايط فروش
فوري محصولات شركت زامياد مطابق جدول ذيل اعلام ميگردد  
تاريخ و نحوه ثبت نام محصولات شركت زامياد:


در اين روش فروش متقاضيان محترم ميتوانند از ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/09/30 از طريق سايت فروش اينترنتي تا زمان تكميل ظرفيت، طبق مراحل ذيل اقدام نمايند :
الف) ورود به سايت فروش اينترنتي  https://saipa.iranecar.com و ثبت اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری (متقاضيانی كه قبلاً نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و دريافت كد كاربری و رمز عبور اقدام نموده اند نياز به دريافت مجدد كد كاربری و كلمه عبور ثبت نام ندارند)
ب) ورود به قسمت خريد خودرو و انتخاب نوع خودرو
ج) ورود به درگاه اينترنتی و پرداخت وجه خودرو
د) دريافت كد رهگيري
ه) مراجعه به نمايندگي منتخب جهت تحويل مدارك هويتي، احراز سكونت و دريافت قرارداد