Peuge

بخشنامه 4442 - فروردین 1401 فروش محصولات ایران خودرو(فوق‌العاده)- مرحله سوم حمایت از خانواده و جوانی

/immediate-sale-of-iran-khodro-for-mothers-4442

نخستین فروش محصولات خود را در سال ۱۴۰۱ با عرضه پنج محصول در قالب سومین فروش ویژه حمایت از خانواده و سی و پنجمین مرحله فروش فوق‌العاده با موعد تحویل سه ماهه، از فردا به مدت سه روز اجرا می‌کند.