Eagle

تولید KMC ایگل برقی از زمستان امسال آغاز

/production-of-electric-kmc-eagle-from-this-winter

KMC ایگل محصول داخلی کرمان موتور است که توسط مرکز تحقیق و توسعه این شرکت ساخته و پرداخته شده است.