کورسا

خودروهای اپل وارد بازار ایران می شود

/opel-in-iran-car-market

شنیده ها حاکی از آن است که یک شرکت خصوصی مجوز واردات خودروهای اپل ( Opel ) را دریافت کرده است.