پیکسل

نقص امنیتی در میلیونها گوشی مجهز به چیپ اگزینوس

/samsung-keeps-ignoring-huge-security-flaw

با وجود جلوگیری از حملات مبتنی بر نقص امنیتی تراشه های اگزینوس، آسیب پذیری مذکور هنوز در پردازنده های گرافیکی Mali برطرف نشده است.