پلتفرم

اولین پلتفرم ایرانی تولید تصویر با کمک هوش مصنوعی آغاز به کار کرد

/ai-image-iran

استارتاپ مانی اولین پلتفرم تولید کننده تصویر هوش مصنوعی ایرانی است که توسط یک نفر ایجاد شده و قرار است توسعه پیدا کند.


بانک مرکزی پیش نویس سند ریال دیجیتال را به صورت رسمی منتشر کرد.

/new-version-draft-document-rial-digital-cbdc

بانک مرکزی از کارشناسان خواست تا نظرات خود را درباره پیش‌نویس سند ریال دیجیتال بیان کنند.