واردات گوشی مسافری

واردات آیفون به کشور ممنوع شد

/increase-restrictions-iphone-imports

با توجه به قرارگیری تلفن همراه با برند اپل در گروه کالایی 27، امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد