موتور TU5 و گیربکس 6 دنده اتومات

امضاء تفاهم نامه توسعه همکاری های مشترک در زمینه موتور و گیربکس

/ikco-saipa-cooperation-document

باحضور مدیران عامل دو شرکت سایپا و ایران خودرو و در راستای همکاری های استراتژيك این دو شرکت انجام شد؛