مرکز داده

اتوبوس برقی گروه صنعتی ایران‌خودرو رونمایی شد

/unveiling-of-iran-khodro-e-atros-electric-bus

‎مراسم رونمایی از اتوبوس برقی ایران‌خودرو دیزل با حضور مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، مشاور وزیر کشور در امور فناوری و معاون ایدرو در توسعه صنایع حمل و نقل برگزار شد.