مدرن ترین

رونمایی از مدرن ترین آینه هوشمند ریرا

/rira-smart-mirror-was-unveiled

باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه شرکت شفق دانا، هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو آینه هوشمند ریرا رونمایی شد.