مانی

اولین پلتفرم ایرانی تولید تصویر با کمک هوش مصنوعی آغاز به کار کرد

/ai-image-iran

استارتاپ مانی اولین پلتفرم تولید کننده تصویر هوش مصنوعی ایرانی است که توسط یک نفر ایجاد شده و قرار است توسعه پیدا کند.