قانون حمایت از خانواده وجوانی

آغاز هم زمان 2 طرح فروش از سوی سایپا (ویژه اعیاد شعبانیه و ويژه قانون حمايت از خانواده وجواني)

/simultaneous-start-of-2-sales-projects-by-saipa

 براساس این طرح خودروهای شاهین G، سایناS، کوییک با گیربکس معمولی، سایپا 151 و تیبا۲ sx عرضه می‌شود.