فرمان پذیری مستقل چهار چرخ

فناوری اختصاصی هیوندای با حالت سواری خرچنگ ثبت اختراع شد

/hyundai-developing-its-own-crab-walk-mode

هیوندای اخیراً یک حق اختراع جدید را در اداره ثبت اختراعات و مالکیت معنوی آمریکا به ثبت رسانده است که شامل سیستم فرمان پذیری مستقل چهار چرخ خواهد بود.