دانلود مایکروسافت ژورنال

رونمایی مایکروسافت از برنامه یادداشت‌برداری جدیدی برای ویندوز

/microsoft-journal-release

مایکروسافت پروژه‌های جدیدش را با برنامه «گاراژ» (Microsoft Garage) آزمایش می‌کند.