حذف سامانه یکپارچه خودرو

كليه محصولات گروه سایپا از شرایط قرعه کشی خارج شد

/all-products-of-saipa-group-were-excluded-from-the-lottery

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده و افزایش ظرفیت تولید تمامی محصولات گروه سایپا از شرایط قرعه کشی خارج شد.