جک J5 1500 AT

فروش کرمان موتور در سامانه یکپارچه فروش خودرو

/sales-kerman-motor-in-integrated-system

نخستین مرحله فروش فوق العاده کرمان موتور در سامانه یکپارچه فروش خودرو به  از سه شنبه 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۳ خرداد ماه برگزار می شود.