ترکمنستان

ارسال دومین محموله صادراتی تارا اتوماتیک به ارمنستان

/sending-the-second-production-shipment-of-automatic-tare-to-armenia

معاون صادرات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو، از ارسال دومین محموله صادراتی ایران خودرو  کشور ارمنستان خبر داد.