تارای جدید

تولید انبوه دنا جوانان و تارای سال ایران خودرو آغاز شد

/dana-production-with-new-efp-engine-and-new-tara

به زودی محصول جدید تارای سال که طبق نظرات مشتریان بهبود یافته از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.