بخشنامه 378574

اعلام شرايط فروش فوقالعاده خودروي شاهين ويژه طرح قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت - دی ماه 1401

/saipa-shahin-sale-dey-1401

طرح فروش فوق العاده خودرو شاهین با موعد تحویل ۳ ماهه ویژه طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت