ایمنی

شاهین سایپا به سيستم ESC مجهز می شود

/sahin-saipa-equipped-esc

گروه خودروسازی سایپا خودروهای شاهین را مجهز به سیستم ESC یا همان سیستم کنترل پایداری الکترونیکی تولید کرده است.