اپلیکیشن Screen Recorder

دانلود برنامه XRecorder-2.3.3.2 – ضبط فیلم از صفحه‌ی گوشی

/xrecorder-2-3-3-2

با دانلود XRecorder، همه چیز را ضبط کنید!