اطلاعات

افتتاح فاز نخست پروژه فیبر نوری

/optical-fiber-opening-project

تا پایان سال 10 میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار خواهند گرفت